Commissievergaderingen op 6 en 13 oktober 2016

Status: Algemeen
Startdatum: 03-10-2016
Einddatum: 13-10-2016
Locatie: 2922 AD 2

Op donderdag 6 oktober vindt een Besluitvoorbereidende commissievergadering plaats in het raadhuis. Op 13 oktober is er een Informatieve commissievergadering. U bent van harte welkom!

Besluitvoorbereidende commissievergadering 6 oktober

Op 6 oktober vindt in het raadhuis om 20.00 uur een Besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. Op de agenda staan de besprekingen over de zienswijze op het investeringsprogramma, het bestemmingsplan Marathon 9, de vernieuwing van winkelcentrum De Korf, de opheffing van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen en de stand van zaken van de afhandeling van moties en toezeggingen.
Voorafgaand aan deze vergadering is een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraads- en burgerleden over de begroting. Tijdens deze bijeenkomst worden de vernieuwingen in de systematiek van de begroting toegelicht. Inhoudelijk wordt de begroting niet besproken. 

Informatieve commissievergadering 13 oktober

Op donderdag 13 oktober om 20.00 uur vindt een korte informatieve commissievergadering plaats. De commissie gaat in gesprek met de directeur van de GGD over het Scholierenonderzoek. Na afloop gaat de commissie een werkbezoek afleggen, dit werkbezoek is niet openbaar.  

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de Informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Bij de Besluitvoorbereidende commissievergadering hebben inwoners en andere belangstellenden een spreekrecht. Als u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie via het e-mailadres: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon: 14 0180.

De agenda’s van de  commissievergaderingen zijn te vinden op: https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.