Commissievergaderingen op 3 december

Status: Algemeen
Startdatum: 25-11-2015
Einddatum: 09-12-2015
Locatie: 2922 AD 2

De eerstvolgende commissievergaderingen zijn op donderdag 3 december. Op donderdag 26 november is er geen vergadering van de gemeenteraad of raadscommissie.

Informatieve en Besluitvoorbereidende commissie

De avond start op 3 december om 20.00 uur in de raadzaal van het raadhuis met een informatieve commissievergadering, waarin de commissieleden in gesprek gaan met OPOCK over de toekomstvisie. Aansluitend vindt de besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. Er wordt dan in elk geval gesproken over de nota welstand en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Promen. Ook worden leden voor de Raad voor de "BLICK op onderwijs" (een fusie tussen OPOCK en VOCA) benoemd.

Inspreekmogelijkheid

Over zowel geagendeerde onderwerpen als over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen bewoners of andere belanghebbenden inspreken. Indien u wilt inspreken moet u dit tenminste 48 uur van te voren via de griffie aangeven, onder vermelding van uw gegevens en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. De griffie is het beste te bereiken via griffier@krimpenaandenijssel.nl. Bellen kan natuurlijk ook via: 14 0180. Een week voor de vergadering is de agenda van de commissievergaderingen te raadplegen via:  https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/dashboard.