Commissievergaderingen op 1 oktober

Status: Algemeen
Startdatum: 30-09-2015
Einddatum: 07-10-2015
Locatie: 2922 AD 2

Op 1 oktober vinden er twee vergaderingen van de raadscommissies plaats in het raadhuis:

Om 20.00 uur: Informatiecommissie

  • Presentatie Methodiek Meerjarenperspectief Vastgoed (MPV)
  • Bespreking RIB Herziene Begroting Opock 2015

Om 21.00 uur: Besluitvoorbereidende commissie

  • Rapport Rekenkamer Jeugd- en Jongerenwerk
  • Rapport Rekenkamer Intergemeentelijke Samenwerking
  • Verordening Auditcommissie
  • Instelling Fonds en vaststelling Verordening Duurzaamheidslening
  • Project Uitbreiding JUMBO de Olm

Voor de volledige agenda en de stukken kunt u kijken op:  https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.