Commissievergaderingen 29 september en 6 oktober

Status: Algemeen
Startdatum: 26-09-2016
Einddatum: 06-10-2016
Locatie: 2922 AD 2

Op donderdag 29 september is een Informatieve Commissievergadering en op 6 oktober een Besluitvoorbereidende Commissievergadering. U kunt inspreken op beide vergaderingen. 

Informatieve commissievergadering 29 september

Op donderdag 29 september om 20.00 uur in het raadhuis vindt een informatieve commissievergadering plaats. Er wordt gesproken over de het evaluatierapport over de Gemeenschappelijk Regeling IJSSELgemeenten. Hierin werken Capelle en Krimpen samen op het gebied van ICT en Sociale Zaken. Verder wordt er gesproken over het wegenbeheer naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VVD. Hierbij zal een vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap aanwezig zijn.

Besluitvoorbereidende commissievergadering 6 oktober

Op 6 oktober vindt in het raadhuis om 20.00 uur een Besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. Op de voorlopige agenda staan de besprekingen over de zienswijze op het investeringsprogramma, het bestemmingsplan Marathon 9, de vernieuwing van Winkelcentrum De Korf, de opheffing van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen en de stand van zaken van de afhandeling van moties en toezeggingen.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Bij de besluitvoorbereidende commissievergadering hebben inwoners en andere belangstellenden spreekrecht. Als u wilt inspreken, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van de  commissievergaderingen zijn te vinden op: https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.