Commissievergadering 15 september 2016

Status: Algemeen
Startdatum: 12-09-2016
Einddatum: 15-09-2016
Locatie: 2922 AD 2

Op 15 september vergadert de gemeenteraad in een besluitvoorbereidende commissievergadering. Aan de orde zijn de zienswijze van de raad over de procedure van de vangnetuitkering, de evaluatie van de interne verzelfstandiging van de muziekschool en de storting van geld vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) in het door SVn beheerde fonds Duurzaamheidsleningen.  Ook spreken de raadsleden over de afhandeling van moties en toezeggingen.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. U kunt uw belangstelling hiervoor aangeven bij de e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda van de commissievergadering is vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.