Buurtbarbecue Heemtuin

Status: Beschikking
Startdatum: 01-06-2016
Einddatum: 13-07-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester heeft eenĀ melding voor een klein evenement ontvangen voor:

  • - een buurtbarbecue op 29 augustus bij de Heemtuin.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent
niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige
voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.