Boveneindselaan 26: vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 04-07-2018
Einddatum: 15-08-2018
Locatie: 2924 BA 26

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

• Boveneindselaan 26: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (datum besluit: 26 juni 2018, datum verzonden: 4 juli 2018).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een beroepschrift indienen bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.