Verleende omgevingsvergunning: IJsseldijk 84

Status: Beschikking
Startdatum: 25-11-2015
Einddatum: 06-01-2016
Locatie: 2924 AS 84

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • IJsseldijk 84: het plaatsen van dakpannen i.p.v. een rieten dak op het kantoorpand en het kleindierenverblijf van de kinderboerderij (datum besluit: 16 november 2015, datum verzonden: 19 november 2015).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.