Verleende omgevingsvergunning: IJsseldijk 296

Status: Beschikking
Startdatum: 20-05-2015
Einddatum: 01-07-2015
Locatie: 2922 BM

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • IJsseldijk 296: het realiseren van een hek, aanbrengen van terreinverlichting, plaatsen van twee stuks keermuren, het
    aanbrengen van een brug met duiker en twee stuks poortpenanten bij de woning (datum besluit: 11 mei 2015, datum
    verzonden: 13 mei 2015).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.