Vaststelling verordening

Status: Algemeen
Startdatum: 28-10-2015
Einddatum: 04-11-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in zijn vergadering van 15 oktober 2015 heeft besloten tot instelling van de volgende verordening:
Verordening Duurzaamheidslening Krimpen aan den IJssel 2015.

De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking. De verordening en het besluit liggen voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis en in te zien op www.krimpenaandenijssel.nl.

Afschriften en/of uittreksels uit de verordening zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.