Uitschrijving Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 07-09-2016
Einddatum: 07-09-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters                Adres                          Postcode

Navarro Sanchez, J.I.                   Hofje van Noblet 16     2926 RG
Adamsu, G.                                   Middenwetering 194    2922 EJ
Özbay, N.                                      Meidoornhof 6             2923 EL
De Jong, J.R.E.                               Marathon 63               2924 XC
Kalkman-Groever, C.E.                   Duindoorn 79              2923 EC
Aourarh, M                                     Middenwetering 209   2922 EK

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hieronder genoemde datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar de afdeling Publiekscentrum. Deze afdeling is te bereiken via: publiekscentrum@krimpenaandenijssel.nl of via 0180-540655. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd. De geplande datum van uitschrijving is 7 september 2016.