Stemmen met een kiezerspas

Status: Beschikking
Startdatum: 24-02-2016
Einddatum: 05-04-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat het bij het aanstaand raadgevend referendum over de goedkeuring van de Associatieovereenkomst  tussen de EU en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan te stemmen in een willekeurig stembureau binnen Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

  1. Bij afdeling Publiekscentrum van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau binnen
    de provincie aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. MONDELINGE AANVRAAG

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur de stempas te overleggen bij afdeling Publiekscentrum van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Het is ook mogelijk de kiezerspas om te zetten in een volmacht, of om met een kiezerspas een volmachtstem voor een andere kiezer uit te brengen.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Dit document mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekscentrum, Raadhuisplein 2.

Plaats: Krimpen aan den IJssel
Datum: 22 februari 2016

De burgemeester voornoemd,
M. Vroom