Kennisgeving beschikking

Status: Beschikking
Startdatum: 14-05-2015
Einddatum: 25-06-2015
Locatie: 2921 LK 9

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen a/d IJssel hebben op 17 oktober 2014 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Gebr. Buijs Scheepsbouw B.V. voor de inrichting aan de Stormpolderdijk 9, 2921 LK Krimpen aan den IJssel.
Het betreft een inrichting voor het vervaardigen, verbouwen en repareren van schepen, scheepssecties, casco’s, constructies en ander drijvend materiaal.
De aanvraag betreft het onderdeel milieu. De revisievergunning vervangt de oude onderliggende vergunningen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige stukken tijdens kantooruren van 14 mei 2015 tot en met 25 juni 2015 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische
    afspraak: 010 - 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer A. Frederiks van de DCMR, telefoon: 010 - 246 84 90.
Zaaknummer: 98464078, DMS-nummer: 21949269.