Besluitvoorbereidende commissie

Status: Algemeen
Startdatum: 09-09-2015
Einddatum: 23-09-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

10 september 2015, 20.00 uur in de raadzaal van het raadhuis.

Op de agenda:
In het voorstel vernieuwing van De Tuyter staan de mogelijkheden die een vernieuwde Tuyter zal bieden omschreven. Het voorstel wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De vergaderstukken vindt u via: https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.