Besluitvoorbereidende commissievergaderingen op 28 mei en 4 juni

Status: Algemeen
Startdatum: 27-05-2015
Einddatum: 06-06-2014
Locatie: 2922 AD 2

Donderdag28 mei

Op donderdag 28 mei spreekt de gemeenteraad in de besluitvoorbereidende commissie over de referendumverordening, de verordening woonruimtebemiddeling en de verordening tarieven muziekschool. Daarnaast komt de sportagenda aan bod.

Donderdag 4 juni

Op donderdag 4 juni spreekt de gemeenteraad in de besluitvoorbereidende commissievergadering over het afvalscheidingsplan, het begraafbeleid, de jaarrekening, de controleverordening en het opheffingsbesluit Stadsregio.
Voor de volledige agenda’s kunt u kijken op: www.krimpenaandenijssel.nl

U bent welkom op de vergaderingen en u kunt inspreken. Om in te spreken kunt u zich aanmelden bij de griffier via e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl, onder vermelding van uw contactgegevens en het onderwerp waarover u het woord wil voeren. Er is maximaal 5 minuten per inspreker beschikbaar. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering.