Besluitvoorbereidende commissie 23 juni

Status: Algemeen
Startdatum: 22-06-2016
Einddatum: 06-07-2016
Locatie: 2922 AD 2

Besluitvoorbereidende commissie 23 juni om 20.00 uur in het raadhuis.

Op de agenda:

  • - Rekenkameronderzoek naar doelmatigheid en effectiviteit van het minimabeleid
    - Nota verbonden partijen
    - Indicatoren begroting
    - Jaarstukken 2015

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op: www.krimpenaandenijssel.nl/vergaderingen.