Besluitvoorbereidende Commissie op 4 juni

Status: Algemeen
Startdatum: 03-06-2015
Einddatum: 05-06-2015
Locatie: 2922 AD 2

Besluitvoorbereidende Commissie op 4 juni in het raadhuis om 20.00 uur.
U bent van harte welkom tijdens deze vergadering. In deze besluitvoorbereidende commissievergadering spreekt de commissie over het afvalscheidingsbeleid 2016-2020, het begraafbeleid, de controleverordening en het opheffingsbesluit Stadsregio.
Inspreken is toegestaan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffier via: griffier@krimpenaandenijssel.nl onder vermelding van uw contactgegevens en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.
Er is maximaal 5 minuten per inspreker beschikbaar. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot 48 uur voor aanvang van de vergadering.
Voor de agenda en bijbehorende stukken: www.krimpenaandenijssel.nl/vergaderingen.