Besluit mobiel puin breken

Status: Algemeen
Startdatum: 18-11-2015
Einddatum: 30-12-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande melding, als bedoeld in artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, ontvangen:

Voor het breken van puin van de slooplocatie Driekamp 4 (oude Krimpenerwaardcollege)  in Krimpen aan den IJssel. De werkzaamheden zullen naar verwachting binnen een tijdsbestek van 5 (gefaseerd) werkdagen plaatsvinden, in de periode van 28-10-2015  tot 27-01-2016.

Op de werkzaamheden zijn de voorschriften van toepassing die vermeld staan in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Opgemerkt wordt dat de feitelijke uitvoering wellicht kan afwijken van de genoemde planning. De gemeente wordt daarover ten minste twee werkdagen voor het begin van de werkzaamheden geïnformeerd. De werkzaamheden mogen enkel plaatsvinden van 07.00-19.00 uur en alleen op werkdagen. In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn algemene landelijk geldende regels gesteld. Informatie over het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is te vinden op de website
www.infomil.nl

Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt.