Beleidsregels vastgesteld

Status: Algemeen
Startdatum: 28-09-2016
Einddatum: 26-10-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Op 13 september 2016 hebben burgemeester en wethouders de “Beleidsregels aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud voor jongeren” en de “Tijdelijke beleidsregels forfaitaire loonkostensubsidie en loonkostensubsidie schoolverlaters” vastgesteld. De beleidsregels gelden vanaf 1 oktober 2016 en liggen gedurende de maand oktober ter inzage in het Publiekscentrum in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel.
U kunt de beleidsregels ook vinden via het webadres: https://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving