Belastingverordeningen 2015

Status: Algemeen
Startdatum: 17-12-2014
Einddatum: 31-12-2014
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 11 december 2014 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen en besluiten:

  • de verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015;
  • de verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2015;
  • de verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015;
  • de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015;
  • de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015;
  • de verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2015;
  • de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2015;
  • de verordening op de heffing en de invordering van leges 2015;
  •  het besluit tot vaststelling van de tarieven 2015 van de gemeentelijke sportaccommodaties en van het ontmoetingscentrum De Tuyter.

Genoemde verordeningen en het besluit treden een dag na deze publicatie in werking.
De verordeningen en het besluit liggen voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Afschriften van en/of uittreksels uit de verordening zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.