veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid

Status: Algemeen
Startdatum: 19-12-2017
Einddatum: 30-01-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Waarom een veeg-bestemmingsplan?

In 2013 zijn de bestemmingsplannen “Kortland”, “Langeland”, “Lansingh-Zuid” en geactualiseerd in het kader van de wettelijke actualiseringsplicht. De afgelopen vier jaar is ervaring opgegaan met de herziende bestemmingsplannen.
Op dit moment is de gemeente van plan om de bestemmingsplannen “Kortland”, “Langeland” en “Lansingh-Zuid” op een aantal (ondergeschikte) onderdelen aan te passen. Deze punten worden gezamenlijk geregeld in een 'veeg-bestemmingsplan'.

Wat verandert er?

Naast enkele technische aanpassingen gaat het om een aantal specifieke onderwerpen zoals kamerverhuur van woningen, terrassen in de openbare ruimte en een nieuwe juridische basis voor parkeereisen. Hiervoor zijn aanpassingen opgenomen in de nu voorliggende veeg-bestemmingsplannen. Er is geen sprake van ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen.

Voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage

De voorontwerp veeg-bestemmingsplannen Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid liggen op grond van de inspraakverordening met ingang van woensdag 20 december 2017 gedurende zes weken ter inzage. Alle bewoners en andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om te reageren op de voorontwerp veeg-bestemmingsplannen.

Waar kunt u de veeg-bestemmingsplannen bekijken?

Er zijn verschillende manieren om de veeg-bestemmingsplannen in te zien.

1. De veeg-bestemmingsplannen kunt u bekijken op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of de IMRO codering:
Voor veeg-bestemmingsplan Kortland: NL.IMRO.0542.BPKLVP-vo01
Voor veeg-bestemmingsplan Langeland: NL.IMRO.0542.BPLLVP-vo01
Voor veeg-bestemmingsplan Lansingh-Zuid: NL.IMRO.0542.BPLZVP-vo01

2. De voorontwerp veeg-bestemmingsplan liggen ook ter inzage in het Publiekscentrum van het raadhuis. Hier bent u tijdens de openingstijden van het raadhuis van harte welkom.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen/opmerkingen en/of reacties over de veeg-bestemmingsplannen? Deze kunt u mailen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl onder vermelding van “VOBP Kortland / Langeland / Lansingh-Zuid”. Een brief sturen kan naar: Gemeente Krimpen aan den IJssel, ‘VOBP Kortland / Langeland / Lansingh-Zuid, Postbus 200, 2920 AE in Krimpen aan den IJssel.