Wijziging in de raadscommissievergaderingen

Status: Algemeen
Startdatum: 17-02-2016
Einddatum: 24-02-2016
Locatie: 2922 AD 2

Op donderdag 18 februari vinden een ingelaste besluitvoorbereidende en een informatieve vergadering plaats in het raadhuis. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van spreekrecht.

Vervolg besluitvoorbereidende vergadering 18 februari 19.00 uur

Op donderdag 18 februari om 19.00 uur (afwijkende aanvangstijd) wordt de besluitvoorbereidende commissievergadering van 11 februari vervolgd. Deze was op 11 februari geschorst. Hierin worden de kaders en planning van de verzelfstandiging van de binnensportaccommodaties besproken.

Informatieve commissie 18 februari 20.30 uur

Op donderdag 18 februari om 20.30 uur (dit is een gewijzigde aanvangstijd) vindt een informatieve commissievergadering plaats waarin de commissieleden spreken over de Raadsinformatiebrief onderwijshuisvestingsvisie 2015-2019. De oorspronkelijk geagendeerde Raadsinformatiebrief doorexploiteren van ‘t Onderdak zal worden besproken in een volgende informatieve commissievergadering.

Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het raadshuis. Voor de agenda en bijbehorende stukken, zie: www.krimpenaandenijssel.nl/Gemeenteraad-Vergaderingen.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissies gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Bij de informatieve commissievergaderingen kunt u meespreken over de geagendeerde onderwerpen. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld.
De agenda's van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.