Verleende omgevingsvergunning: Tuinstraat 25

Status: Beschikking
Startdatum: 29-04-2015
Einddatum: 10-06-2015
Locatie: 2921 XH 25

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Tuinstraat 25: het inbouwen van een slaapkamer voor kinderopvang (datum besluit: 13 april 2015, datum verzonden: 16 april 2015).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een beroepschrift indienen bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.