Vaststelling en inwerkingtreding nieuwe welstandsnota

Status: Algemeen
Startdatum: 22-12-2015
Einddatum: 02-02-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 12a van de Woningwet, op 17 december 2015 heeft besloten:
1. De nieuwe welstandsnota vast te stellen, dit onder intrekking van de huidige welstandsnota per 1 januari 2016.
2. De nieuwe welstandsnota per 1 januari 2016 in werking te laten gaan.

Het gemeentebestuur richt zich in de nieuwe welstandsnota vooral op deregulering en vereenvoudiging van de toetsing. Er heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden van wat welstandsvrij kan en wat niet. Vandaar dat wordt gesproken over een ‘Welstandsnota nieuwe stijl’.

Inzage

U kunt de nieuwe welstandsnota op afspraak inzien bij het omgevingsloket in het publiekscentrum van het raadhuis. De nieuwe welstandsnota is ook in te zien op onze website: www.krimpenaandenijssel.nl.

Geen bezwaar of beroep mogelijk