Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s

Status: Algemeen
Startdatum: 08-02-2017
Einddatum: 22-03-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij aan de parkeerplaats aan de Krimpenerbosweg 2 nabij de Boog een parkeerplaats instellen
met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s.

De parkeerplaats wordt aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit
te nemen.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op de dag waarop het openbaar bekend is gemaakt. Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gereserveerde parkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.