Referendumverordening Krimpen aan den IJssel 2015

Status: Algemeen
Startdatum: 08-07-2015
Einddatum: 22-07-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in de openbare vergadering van 11 juni 2015 heeft besloten tot de vaststelling van de “Referendumverordening Krimpen aan den IJssel 2015”. De verordening treedt in werking de dag volgend op deze bekendmaking.
Voor de volledige tekst van de verordening kunt u terecht op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel: www.krimpenaandenijssel.nl.