Raadsvergadering in het raadhuis

Status: Algemeen
Startdatum: 31-01-2017
Einddatum: 02-02-2017
Locatie: 2922 AD 2

Op donderdag 2 februari vindt een raadsvergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. In de raadsvergadering kunt u inspreken.

Raadsvergadering op 2 februari

De gemeenteraad besluit over de zienswijze op de busconcessie van de MRDH, het Treasurystatuut, de uitbreiding van het Fonds Startersleningen en het plaatsen van een lift in de hooiberg van kinderboerderij Klein Boveneind. Ook zal de raad mevrouw mr. M. Verhoev benoemen als raadsgriffier met ingang van 6 maart 2017. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het raadhuis.

Spreekrecht
Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda's van de raadsvergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.