Raadscommissievergaderingen in het raadhuis

Status: Algemeen
Startdatum: 03-02-2016
Einddatum: 12-02-2016
Locatie: 2922 AD 2

Informatieve commissie 4 februari

Op donderdag 4 februari om 20.00 uur vindt een informatieve commissievergadering plaats waarin de commissieleden spreken over het aanleggen van een Cruijff Court of een kunstgrastrapveld. Ook worden drie quick scans van de Rekenkamer besproken: over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, over de meldingen inzake de openbare ruimte en over de speel- en vrijetijdvoorzieningen in de gemeente.

Besluitvoorbereidende vergadering op 11 februari

Op donderdag 11 februari om 20.00 uur vindt een besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. Hierin worden de kaders en planning van de verzelfstandiging van het zwembad en de binnensportaccommodaties besproken en komen de herbenoeming van de Gemeentelijke Ombudsman en het instellen van de referendumcommissie aan de orde.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissies gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.
Bij de informatieve commissievergaderingen kunt u meespreken over de geagendeerde onderwerpen. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld. De agenda's van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.