Raadhuisplein 55: vergunning aangevraagd

Status: Aanvraag
Startdatum: 13-02-2018
Einddatum: 27-03-2018
Locatie: 2922 AG 55

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) hebben ontvangen:

  • Raadhuisplein 55: het realiseren van een extra pinautomaat in de gevel van het bankgebouw (datum ontvangst:  2 februari 2018).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.