Publicatie aanwijzen GFT-afvallocaties

Status: Beschikking
Startdatum: 07-09-2016
Einddatum: 19-10-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Op 20 april 2016 ontvingen alle inwoners een brief met de voorgenomen locatie van bovengrondse afvalcontainer(s) voor GFT. Hierbij werd aangegeven van welke locatie het huishouden gebruik moet maken voor het aanbieden van huishoudelijk afval. Het aanwijsbesluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Overeenkomstig deze openbare uniforme voorbereidingsprocedure hebben belanghebbenden tot 6 weken na bekendmaking de tijd gehad hun zienswijze te geven. Inmiddels is de reactietermijn (6 weken) voor zienswijzen verstreken.

Geen zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) die voor de volgende percelen zijn er geen zienswijzen binnengekomen. Dit betekent dat de voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve locatie(s) is/zijn geworden.

Locatie      Percelen

GFT01       Burgemeester Aalberslaan 98 t/m 116 (even nummers), Van Scorelstraat 1 t/m 32
GFT17       Blijdendijkstraat 1 t/m 3, 4 t/m 28 (even nummers), Burgerdijkstraat 33, 35 t/m 45, 47 t/m 55
                 (oneven nummers), Oude Tiendweg 13 t/m 115 (oneven nummers), Rotterdamseweg 46 t/m 54
                 (even nummers), Zuiderstraat 4, 6 en 8.
GFT19       Cascade 3 t/m 71, 76 t/m 90
GFT20       Rembrandtlaan 1 t/m 32, 37 t/m 62, Van Ruysdaelstraat 18 t/m 28 (even nummers), 29 t/m 54, 56
                 t/m 72 (even nummers)
GFT23       Nabucco 3 t/m 49
GFT24       Othello 37 t/m 41, Ouverturelaan 30 t/m 48, Traviata 1 t/m 29
GFT26       Fort Asperen 1 t/m 32, Fort Honswijk 1 t/m 19, Fort Rijnauwen 1 t/m 23
GFT29       De Landerijen 5 t/m 53 (oneven nummers), 54 t/m 69, 71 t/m 111 (oneven nummers), Landgoed
                 Sandenburg 1 t/m 24, Ouverturelaan 68 t/m 73
GFT31       Landgoed Duivenvoorde 1 t/m 12, 14 en 16, Landgoed Eikenrode 1 t/m 11, 13 t/m 19 (oneven
                 nummers), Landgoed Vilsteren 1 t/m 10, Ouverturelaan 83 t/m 97
GFT105     Belcantodreef 1 t/m 12, Fidelio 1 t/m 10 en 12, Othello 1 t/m 20, Ouverturelaan 1 t/m 9, Rigoletto
                49 t/m 72
GFT109    Binnenweg 2 t/m 18 (even nummers), Meidoornstraat 1, 3 t/m 6, 8 en 10, Stad en Landschap 2, 4
                t/m 16, 18 t/m 36 (even nummers), Veld en Beemd 1 t/m 15 (oneven nummers), Vrijthof 1 t/m 6, 8
                t/m 18, 20 t/m 42 (even nummers)

 

Wel zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) voor de volgende percelen zijn er zienswijzen binnengekomen. In een aantal gevallen hebben de zienswijzen niet geleid tot een aanpassing van het voorgenomen besluit. Dit betekent dat de voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve locatie(s) is/zijn geworden. In een aantal andere gevallen zijn de voorzieningen en/of de locatie op basis van een zienswijze aangepast. Indieners van zienswijzen en bewoners van percelen waarvoor de inzamellocatie is gewijzigd ten opzichte van de voorgenomen locatie, ontvangen het definitieve besluit persoonlijk per post.

 

Locatie     Percelen

GFT18        Padova 2 t/m 14 (even nummers), Treviso 23 t/m 50
GFT25        Fort de Roovere 1, 7 t/m 29, Fort Moermont 1 t/m 28, Fort Pinssen 1 t/m 29
GFT27        Binnenhof 1 en 2, De Landerijen 2 t/m 52 (even nummers), Hofje van Gratie 2, Hofje van Noblet 
                  25 t/m 36, Hofje van Pauw 1, Landgoed Nederhoven 45 t/m 71
GFT28        Buitenhof 1 en 2, Hofje van Loo 1, Hofje van Noblet 1 t/m 12, Hofje van Oorschot 1, Landgoed
                  Nederhoven 1 t/m 44
GFT30        Landgoed Goedenraad 1 t/m 13, 14 t/m 26 (even nummers), Landgoed Singraven 1 t/m 15,
                  Ouverturelaan 74 t/m 82
GFT111      Jozef Israëlsstraat 1, 5, 7 t/m 49, 51 t/m 73 (oneven nummers)
Tevens liggen alle aanwijsbesluiten, inclusief tekeningen van de gekozen locaties van de inzamelcontainers vanaf 7 september 2016 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het raadhuis.

Beroep

Tegen het definitieve aanwijsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het concept besluit naar voren hebben gebracht.  Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van ter inzage legging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Plaatsing en ingebruikname GFT- containers

De plaatsing van de ondergrondse containers waarop u bent aangewezen zal gecombineerd worden met de plaatsing van containers op andere locaties en kan dientengevolge nog enige tijd op zich laten wachten.  Na plaatsing zullen de containers zo spoedig mogelijk in gebruik worden genomen. Hierover wordt u te zijner tijd apart per brief geïnformeerd. U krijgt dan tevens de beschikking over een afvalpas, waarmee u de afgesloten aanbiedklep voor afval kunt openen.