Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo)

Status: Beschikking
Startdatum: 18-07-2017
Einddatum: 29-08-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor  : het brandveilig gebruiken van een zorgclusterwoning
Locatie : Oranjesingel 10 t/m 29

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30-12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur).

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders.