Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2016

Status: Algemeen
Startdatum: 10-02-2016
Einddatum: 24-02-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat de burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel in haar vergadering van 28 januari 2016 heeft besloten tot instelling van het volgende:

  • Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2016, behorende bij de Beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015.

Deze regels en voorschriften treden in werking met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking. De verordening en het besluit liggen voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis en in te zien op www.krimpenaandenijssel.nl. Afschriften en/of uittreksels uit de verordening zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.