Molenvlietsingel 22 omgevingsvergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 13-04-2016
Einddatum: 25-05-2016
Locatie: 2922 AA 22

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Molenvlietsingel 22: het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning (datum besluit: 6 april 2016, datum verzonden: 7 april 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.