Kennisgeving beschikking Uitgebreide voorbereidingsprocedure (WABO)

Status: Aanvraag
Startdatum: 08-08-2017
Einddatum: 19-09-2017
Locatie: 2925 EN

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor:

  • Hyacint 1 a: interne verbouwing van PCB De Wegwijzer, inclusief het aanpassen van een entree en het vervangen van de beglazing met
                        gevelkozijnen (datum besluit: 31 juli 2017, datum verzonden: 1 augustus 2017).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een beroepschrift indienen bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.