Gemeenteraadsvergadering in De Tuyter

Status: Algemeen
Startdatum: 02-04-2015
Einddatum: 02-04-2015
Locatie: 2922 VL 8

De commissie spreekt tijdens deze raadsvergadering o.a. over:

  • de vaststelling van nieuwe stedenbouwkundige kaders voor de ontwikkeling van de Prinsessenhof;
  • de duurzaamheidsagenda 2015-2017;
  • het kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2015-2019;
  • enkele besluiten over de Stadsregio en het vaststellen van lijsten van toezeggingen en moties.

De volledige agenda en bijlagen kunt u vinden op: http://www.krimpenaandenijssel.nl/Gemeenteraad-Vergaderingen.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffier via griffier@krimpenaandenijssel.nl, onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken. Aanmelden kan tot 48 uur voor de vergadering. Er kan worden ingesproken over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. Meer informatie over spreekrecht en de commissieverordening vindt u op: http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Gemeenteraad/Raadscommissies.html.