Drank- en Horecawet

Status: Beschikking
Startdatum: 14-10-2015
Einddatum: 25-11-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel heeft het voornemen om aan:
-CKV KOAG een vergunning te verlenen voor de uitoefening van het horecabedrijf in de inrichting Groene Wetering 2 (Krimpenerwaard College).
Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden inzake ongewenste mededinging.

De ontwerp-vergunning ligt met de bijbehorende stukken vanaf 15 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage in het raadhuis. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het voornemen tot het verlenen van de horecavergunning zienswijzen naar voren brengen bij de burgemeester.