Bekendmaking wijzigingen CAR-UWO en de salarismaatregelen

Status: Algemeen
Startdatum: 25-03-2015
Einddatum: 16-06-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 17 maart  2015 de  Aanvulling op het Verzuimprotocol 2007 hebben vastgesteld. De werkgeverscommissie griffie heeft op 19 februari 2015 hetzelfde besluit genomen voor de griffie. Deze besluiten treden in werking de dag na de bekendmaking en werken terug tot 1 december 2014.

Deze besluiten en bijbehorende regelingen liggen vanaf 25 maart 2015 gedurende 12 weken (einddatum 16 juni 2015) ter inzage in het raadhuis. De regelingen zijn tevens te raadplegen op www.krimpenaandenijssel.nl en www.overheid.nl.