Bekendmaking wijzigingen lokaal verlof

Status: Algemeen
Startdatum: 25-11-2015
Einddatum: 16-02-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 3 november 2015 hebben besloten het lokaal verlof te wijzigen. De werkgeverscommissie griffie heeft hetzelfde besluit genomen voor de griffie. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit ligt vanaf 25 november 2015 gedurende 12 weken (einddatum 16 februari 2015) ter inzage in het raadhuis. De regelingen zijn tevens te raadplegen op: www.krimpenaandenijssel.nl en www.overheid.nl.