Bekendmaking wijzigingen CAR-UWO en Lokale regelingen

Status: Algemeen
Startdatum: 17-12-2015
Einddatum: 09-03-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 december 2015 hebben besloten de CAR-UWO en enkele lokale regelingen te wijzigen in verband met aanpassing van de beloningen. De werkgeverscommissie griffie heeft op 8 december 2015 hetzelfde besluit genomen voor de griffie. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit ligt vanaf 17 december 2015 gedurende 12 weken (einddatum 9 maart 2015) ter inzage in het raadhuis. De regelingen zijn tevens te raadplegen op: www.krimpenaandenijssel.nl en www.overheid.nl.