Bekendmaking gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten

Status: Algemeen
Startdatum: 17-12-2014
Einddatum: 31-12-2014
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel maken bekend, dat zij na verkregen toestemming van hun beide gemeenteraden en ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, in hun vergaderingen van 22 april 2014 de gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten hebben getroffen.

Deze regeling voorziet in een samenwerking in de bedrijfsvoering voor de uitvoeringstaken Sociale Zaken en ICT. De gemeenschappelijke regeling treedt in werking op 1 januari 2015. Vanaf dat moment zal het openbaar lichaam IJSSELgemeenten de taken Sociale Zaken en ICT voor de beide gemeenten gaan uitvoeren.

Voor de volledige tekst van de gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten kunt u terecht op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel: www.krimpenaandenijssel.nl.