Aanwijzingsbesluit voederverbod duiven (APV)

Status: Beschikking
Startdatum: 13-02-2019
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gelet op; Artikel 2.60; Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren van de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 2018.

Overweegt het volgende;

 • Binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt veel hinder en overlast
  ondervonden van duiven;
 • De hinder en overlast bestaan uit: uitwerpselen, rustverstoring, op kozijnen,volksgezondheid;
  dakranden en balkons plaatsnemen van duiven, bedreiging van
 • Bij de gemeente zijn klachten binnengekomen van inwoners die stellen
  gezondheidsproblemen te ondervinden veroorzaakt door duiven uitwerpselen;
 • Inwoners klagen over vervuiling van buiten opgehangen wasgoed, balkons,
  tuinmeubilair en aanverwante zaken;