Aanwijzingsbesluit toezichthouders Krimpen aan den IJssel

Status: Beschikking
Startdatum: 19-12-2017
Einddatum: 30-01-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester M.W. Vroom van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat op 5 december 2017 is vastgesteld dat de heren A.A. Kroon, H.J.J. Teeuwen, R.M. Straver en mevrouw K. Chusorn zijn aangewezen als toezichthouders:

  • als bedoeld in artikel 41 eerste lid sub b van de Drank – en Horecawet;
  • Algemene Plaatselijke Verordening 2013;
  • Havenverordening 2013;
  • Afvalstoffenverordening;
  • Marktverordening;
  • Wet op de Kansspelen;
  • Wet Basisregistratie Personen

Daarnaast de heren A.A. Kroon, H.J.J. Teeuwen, R.M. Straver en mevrouw K. Chusorn  aan te wijzen als toezichthouders en handhaver Openbare Ruimte (Domein 1)

Alle genoemden zijn werkzaam als particuliere Bijzondere Opsporings Ambtenaar Domein 1 bij Handhaving Support B.V.

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.