Aanwijzingsbesluit toezichthouder Krimpen aan den IJssel

Status: Beschikking
Startdatum: 18-07-2018
Einddatum: 29-08-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat op 10 juli 2018 is vastgesteld dat de heer C.A.M. Donkers  is aangewezen als toezichthouder:

  • als bedoeld in artikel 41 eerste lid sub b van de Drank – en Horecawet;
  • Algemene Plaatselijke Verordening 2013;
  • Havenverordening 2013;
  • Afvalstoffenverordening;
  • Marktverordening;
  • Wet op de Kansspelen;
  • Wet Basisregistratie Personen

Daarnaast de heer C.A.M. Donkers aan te wijzen als toezichthouder en handhaver Openbare Ruimte (Domein 1). De heer C.A.M. Donkers  is  werkzaam als particuliere Bijzondere Opsporing Ambtenaar Domein 1 bij Handhaving Support B.V.  Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.