Aanwijzing toezichthouder

Status: Beschikking
Startdatum: 08-02-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester M.W. Vroom van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat op 17 januari 2017 is vastgesteld dat de heer P.R. Koppenaal, geboren 6 augustus 1983, is aangewezen als toezichthouder:

  • als bedoeld in artikel 41 eerste lid sub b van de Drank- en Horecawet;
  • Algemene Plaatselijke Verordening 2013;
  • Havenverordening 2013;
  • Afvalstoffenverordening;
  • Marktverordening;
  • Wet op de Kansspelen.

Daarnaast is de heer P.R. Koppenaal aan te wijzen als toezichthouder en handhaver Openbare Ruimte (Domein 1). De heer P.R. Koppenaal is werkzaam als particuliere Bijzondere Opsporings Ambtenaar Domein 1 bij Handhaving Support B.V. Deze aanwijzing is van kracht tot wederopzegging van de overeenkomst afgesloten met Handhaving Support B.V.

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.