Aanwijzen afvallocaties

Status: Beschikking
Startdatum: 10-08-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Op 20 april 2016 ontvingen alle inwoners van Krimpen aan den IJssel een brief met de voorgenomen locatie van ondergrondse afvalcontainer(s). Hierbij werd aangegeven van welke locatie het huishouden gebruik moet maken voor het aanbieden van huishoudelijk afval. Het aanwijsbesluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Overeenkomstig deze openbare uniforme voorbereidingsprocedure hebben belanghebbenden tot 6 weken na bekendmaking de tijd gehad hun zienswijze te geven. Inmiddels is de reactietermijn (6 weken) voor zienswijzen verstreken. 

Geen zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) die voor de volgende percelen zijn er geen zienswijzen binnengekomen. Dit betekent dat de voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve locatie(s) is/zijn geworden.

Locatie     Percelen

R16.20       Kruisboog 1 t/m 8, Marathon 2b t/m 10 (even nummers), 11 t/m 30, 32 t/m 52 (even
                  nummers), Schietbaan 1 t/m 11 (oneven nummers), Schuttersveld 1 t/m 16,  
                  Sintelbaan 6 t/m 8
R16.21       Atletiek 1 t/m 13, 15 t/m 19 (oneven nummers), Estafette 36, Marathon 2a, Olympiade 
                  100 t/m 108 (even nummers), Sportsingel 12 en 13
R16.25        Driekamp 10 t/m 28 (even nummers), Tournooihof 2 t/m 16 (even nummers), Vijfkamp
                   1 t/m 45 (oneven nummers)
R16.28        Dokter W.M. Blomsingel 55 t/m 57, Groenendaal 2 t/m 12 (even nummers),
                   Groenplaats 1 t/m 8, 10 t/m 24 (even nummers), Plantage 1 t/m 41
R16.29        Ambachtstraat 19 t/m 23 (oneven nummers), Groenendaal 14 t/m 30 (even
                   nummers), Morgental 2 t/m 36 (even nummers), 37 t/m 49 (oneven nummers), 51 t/m
                   77 (oneven nummers), Parkzoom 34 t/m 42
R16.30        Ambachtstraat 1 t/m 18, 20 t/m 32 (even nummers), Dokter W.M. Bloksingel 34 t/m
                   54, Morgental 1 t/m 35 (oneven nummers), Poldermeesterhof 1,3 en 5, 11 t/m 33
                   (oneven nummers), 42 t/m 54 (even nummers)
R16.32        Buys Ballotsingel 6 t/m 20, Hoogstade 1 t/m 61, Nachtegaalstraat 1, Raadhuisplein 26
R16.33        Kievitstraat 2,4, 5 t/m 40, Koekoekstraat 1 en 2, Leeuwerikstraat 1,3,4,5,6,7,9 en 11,
                   Reigersingel 1 t/m 21, Wulpstraat 1 t/m 13, 15 t/m 23 (oneven nummers)
R16.83        Kortlandstraat 24 t/m 34 (even nummers), 35 t/m 37, 39, 42 t/m 52, 54 t/m 67, 69 en 
                   71, Noorderstraat 11 t/m 29 (oneven nummers), 30 t/m 36, 38 t/m 52 (even
                   nummers), Rotterdamseweg 27 en 29, Steenbakkersstraat 19 t/m 33 (oneven 
                   nummers), 34 t/m 36, 38, 39 t/m 45 (oneven nummers)
R16.84        Koningin Julianastraat 20 t/m 62 (even nummers), Kruisstraat 1 t/m 6, Raadhuisplein 
                   64 t/m 75
R16.86        Koningin Julianastraat 2 t/m 18 (even nummers), Noorderstraat 37, 41 t/m 55
                   (oneven nummers), Wethouder Brouwerstraat 45 t/m 51 (oneven nummers), 52 t/m 
                   60 (even nummers), 62 t/m 76 (even nummers)
R16.99        Drijvermast 1 t/m 10, 12 t/m 40 (even nummers), Fokkemast 1 t/m 11, Jagermast 1
                   t/m 10, Steekmast 2, 4 t/m 15, 17 t/m 23 (oneven nummers), Zandrak 89 t/m 111
                   (oneven nummers), Zevenster 2 t/m 26 (even nummers)
R16.100      Boveneindselaan 25 t/m 37 (oneven nummers), 102 t/m 128 (even nummers),
                   Breestraat 3 t/m 7a, 10 t/m 14, Graskade 1a t/m 7, 11 t/m 19 (oneven nummers),
                   Steekmast 1 en 3, Vlietkader 1 t/m 5, Graskade 9.
R16.112      Concours 1 t/m 23 (oneven nummers), 24 t/m 50 (even nummers), Olympiade 5 t/m
                   19 (oneven nummers), 38 t/m 72 (even nummers)
R16.113      Parkhof 1 t/m 14, Parkzoom 15 t/m 20

Wel zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) voor de volgende percelen zijn er zienswijzen binnengekomen. Vrijwel alle zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het voorgenomen besluit. Dit betekent dat de voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve locatie(s) is/zijn geworden. In een enkel geval zijn de voorzieningen en/of de locatie op basis van een zienswijze aangepast. Indieners van zienswijzen en bewoners van percelen waarvoor de inzamellocatie is gewijzigd ten opzichte van de voorgenomen locatie, ontvangen het definitieve besluit persoonlijk per post.

Locatie     Percelen

R16.19       Handboog 1 t/m 8, Marathon 31 t/m 53 (oneven nummers), 54 t/m 64, 66 t/m 168
                  (even nummers), Schuttersveld 17 t/m 25, Sportsingel 18 t/m 37
R16.22       Boveneindselaan 1, 3 en 5, Marathon 7, Schuttersveld 26 t/m 31, Sintelbaan 3,4 en 5,
                  9 t/m 15, Sportsingel 14,15 en 16, Wielerbaan 2 t/m 16, Wilhelminahoeve 1 t/m 10, 12 
                  t/m 26 (even nummers)
R16.23      Concours 25 t/m 31 (oneven nummers), 52 t/m 68 (even nummers), Estafette 2 t/m
                 34 (even nummers), Olympiade 74 t/m 98 (even nummers), Tienkamp 6 t/m 26,
                 Tournooi 36 t/m 68 (even nummers), 107 en 109, Vlinderslag 10 t/m 26 (even
                 nummers)
R16.24      Concours 2 t/m 22 (even nummers), Olympiade 6 t/m 36 (even nummers), Tournooi 3
                 t/m 45 (oneven nummers)
R16.26      Tienkamp 2 t/m 5, Tournooi 2 t/m 32 (even nummers), 47 t/m 51, 55 t/m 93 (oneven
                 nummers), 97 t/m 105 (oneven nummers), Vlinderslag 1 t/m 9, 11 t/m 17 (oneven
                 nummers)
R16.31      Burgemeester Aalberslaan 27 t/m 35 (oneven nummers), 36 t/m 40, 42 t/m 58 (even
                 nummers, De Vroedschap 1,3 en 5, Merelstraat 12, 14, 16, 17 t/m 34, Mezenstraat 2,4
                 en 6, 7 t/m 17, 19, 21 en 23, Nachtegaalstraat 5 t/m 31 (oneven nummers),
                 Putterstraat 2,4,6 en 8, Vinkenstraat 15 t/m 33 (oneven nummers)
R16.49      Rondweg 34 t/m 98 (even nummers), 147 t/m 167 (oneven nummers), Wilgenhof 1 t/m
                 18, 20, 22 en 24
R16.85      IJsseldijk 378, 382 en 384, IJsselstraat 34 t/m 44 (even nummers), 51 t/m 69 (oneven 
                 nummers) 73 t/m 87 (oneven nummers), Wethouder Brouwerstraat 1 t/m 44, 46, 48
                 en 50
R16.87      Boezemdreef 3 t/m 7, Boezemstraat 1 t/m 5, 7 t/m 15 (oneven nummers), IJsseldijk
                 324, Kleine Vlietstraat 2, 4 t/m 25 en 27, Molenvlietsingel 2 t/m 28 (even nummers), 40
                  t/m 50 (even nummers)
R16.89      Dwarsstraat 1, IJsselstraat 23 t/m 31 (oneven nummers), 26 t/m 32 (even nummers),
                 Kortlandstraat 8 t/m 12 (even nummers inclusief 10a), Rotterdamse weg 1 t/m 25
                 (oneven nummers), Steenbakkerstraat 3 t/m 7 (oneven nummers), 6 t/m 26 (even
                 nummers)
R16.92      Brede Akker 2 t/m 32 (even nummers), Onderzijde 1 t/m 11 en 13, Tenge 2 t/m 28
                 (even nummers), Witte Brug 1 t/m 23 (oneven nummers), Zandrak 53 t/m 87 (oneven
                  nummers), Zevenster 1 t/m 47 (oneven nummers)
R16.98      Bezaanzeil 2 t/m 14 (even nummers), Grootzeil 1 t/m 26, Schoverzeil 26 t/m 36 (even
                 nummers), Sprietzeil 17 t/m 29 (oneven nummers), Vliegerzeil 1 t/m 20, Zandrak 84
                 t/m 130 (even nummers)
R16.106    IJsseldijk 230, Kerkdreef 28 t/m 31, 33 t/m 45
R16.117    Kortlandstraat 68,70,72, 73 t/m 96, Prins Bernhardstraat 1 t/m 54, Raadhuisplein 123,
                 124, 126, 127, 128, Rotterdamseweg 71 t/m 79 (oneven nummers), 
                 Steenbakkerstraat 57 t/m 65, 67 t/m 73 (oneven nummers), 74 t/m 76, Weteringsingel 
                 19, 21 en 23
R16.118    Baljuwstraat 1 t/m 4, Burgemeester Aalberslaan 1 t/m 15 (oneven nummers), 16 t/m
                 26, 28 t/m 34 (even nummers), Dokter W.M. Blomsingel 1 t/m 7, Noorderstraat 80, 82
                 en 84, Putterstraat 25, 27 en 29, Schepenstraat 2 t/m 10 (even nummers),
                 Schoutstraat 1 t/m 10, 12 t/m 28 (even nummers)
R16.122    IJsseldijk 268, 270 en 272, Kerkdreef 5 t/m 12, 14 t/m 27.

Tevens liggen alle aanwijsbesluiten, inclusief tekeningen van de gekozen locaties van de ondergrondse containers vanaf 10 augustus 2016 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het raadhuis.

Beroep

Tegen het definitieve aanwijsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het concept besluit naar voren hebben gebracht.  Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van ter inzage legging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Plaatsing en ingebruikname ondergrondse containers

De plaatsing van de ondergrondse containers waarop u bent aangewezen zal gecombineerd worden met de plaatsing van ondergrondse containers op andere locaties en kan dientengevolge nog enige tijd op zich laten wachten.  Na plaatsing zullen de ondergrondse containers zo spoedig mogelijk in gebruik worden genomen. Hierover wordt u te zijner tijd apart per brief geïnformeerd. U krijgt dan tevens de beschikking over een afvalpas, waarmee u de afgesloten aanbiedklep voor restafval kunt openen.