Aanwijzen aangesloten percelen afvallocaties

Status: Beschikking
Startdatum: 10-08-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Op 20 april 2016 ontvingen alle inwoners van Krimpen aan den IJssel een brief met de voorgenomen locatie van ondergrondse afvalcontainer(s). Hierbij werd aangegeven van welke locatie het huishouden gebruik moet maken voor het aanbieden van huishoudelijk afval. Het aanwijsbesluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Overeenkomstig deze openbare uniforme voorbereidingsprocedure hebben belanghebbenden tot 6 weken na bekendmaking de tijd gehad hun zienswijze te geven. Inmiddels is de reactietermijn (6 weken) voor zienswijzen verstreken.

Geen zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) die voor de volgende percelen zijn er geen zienswijzen binnengekomen. Dit betekent dat de voorgenomen (aansluitingen op de) locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve aansluitingen en/of locatie(s) is/zijn geworden.

Locatie     Percelen

B16.02       Plechtaak 1 t/m 19, Praam 1 t/m 29, Tjalk 5 t/m 11
B16.20       Boveneindselaan 13 t/m 21 (oneven nummers), 66 t/m 100 (even nummers),      
                  Steenplaats 1, 3, 5 t/m 9, 11 t/m 29 (oneven nummers), Witte Brug 2 t/m 30 (even
                  nummers)
B16.21       Boveneindselaan 2 t/m 24 (even nummers), Jan van Zutphenhof 5 t/m 15, Zaagmolen
                  6 t/m 14 (even nummers), Zandrak 2 t/m 18, 20 t/m 64 (even nummers)
B16.22       Hamhof 1 t/m 6, 8 t/m 24 (even nummers), Jan van Zutphenhof 1 t/m 4, Zaagmolen 16
                  t/m 56 (even nummers)
B16.23      Beurs 2,4 en 6, Bezaanzeil 1, 3, 5 en 7, Brede Akker 1 t/m 27 (oneven nummers),
                 IJsselaak 6 t/m 24, Schoverzeil 2 t/m 24 (even nummers), Sprietzeil 1 t/m 15 (oneven
                 nummers), Zaagmolen 13 t/m 35 (oneven nummers), Zandrak 19 t/m 51 (oneven
                 nummers) 68 t/m 82 (even nummers)
B16.26      Arena 1 t/m 16, 18 t/m 32 (even nummers), Vijfkamp 47 t/m 77 (oneven nummers)
B16.30      Dijkgraafstraat 1 t/m 18, 20 t/m 30 (even nummers), Heemraadhof 10 t/m 18, 32 t/m
                 60, Ingelandstraat 1 t/m 8, 10 t/m 16 (even nummers), Poldermeester hof 20 t/m 40
                 (even nummers)
B16.33      De Vroedschap 2, 4, 6 t/m 16, 18 t/m 72 (even nummers), Schepenstraat 1b t/m 7d,
                 12, 14, 16 t/m 19d, 21a t/m 31d, Schoutstraat 11 t/m 21 (oneven nummers), 30 t/m 38
                 (even nummers)
B16.35      Burgemeester Aalberslaan 80a t/m 94b, Fuutstraat 11 t/m 20, Leeuwerikstraat 8, 10,
                 12 t/m 19, 21 en 23, Wulpstraat 14 t/m 24 (even nummers)
B16.36      Burgemeester Aalberslaan 62a t/m 76b (even nummers), Fuutstraat 1 t/m 10,
                 Gruttostraat 1 t/m 12, Kievitstraat 1 en 3, Koekoekstraat 3 t/m 14
B16.40      Albert Schweitzerlaan 67 t/m 107 (oneven nummers), Boerhaavelaan 14 t/m 26 (even
                 nummers), 27 t/m 49, 51 t/m 73 (oneven nummers), Buys Ballotsingel 33 t/m 44, Dr.
                 Thijsselaan 1 t/m 9, 11 t/m 19, Nieuwe Tiendweg 1 t/m 11 (oneven nummers)
B16.68      Koopvaart 1 t/m 15, Middenwetering 238 t/m 309, Rondvaart 1 t/m 15
B16.69      Lijnvaart 1 t/m 16, Middenwetering 166 t/m 237, Zeilvaart 1 t/m 15
B16.70      Binnenvaart  1, 2, 4 t/m 15, Middenwetering 22 t/m 93, Zeevaart 1 t/m 16
B16.71      Lijsterstraat 2 t/m 66 (even nummers), Noorderstraat 62 t/m 78 (even nummers)
B16.72      Lijsterstraat 11 t/m 19 (oneven nummers), 136 t/m 188 (even nummers), Merelstraat
                 9, 10, 11, 13 en 15, Mezenstraat 1, 3 en 5, Putterstraat 13 t/m 23 (oneven nummers), 
                 Vinkenstraat 11 t/m 14, 16, 18 en 20
B16.73      Bogerd 1 t/m 9, 39 t/m 58, Rondweg 18 t/m 32 (even nummers), 100 t/m 108 (even
                 nummers), 171 t/m 179 (oneven nummers), 183 t/m 191 (oneven nummers), 195, 199,
                 201, 205, 207, 209, 213, 217 t/m 225 (oneven nummers), 131, 137, 245 t/m 251  
                 (oneven nummers), 261, 265, 269, 275, 283, 287, 291, 295 t/m 305 (oneven
                 nummers), 313, 317 en 319
B16.74      Bogerd 10 t/m 15, 22, 23, 31 t/m 38, Rondweg 110, 112, 114, 169, 181, 185, 193,
                 197, 203, 211, 215, 227, 229, 233, 235, 241, 243, 253 t/m 259 (oneven nummers),
                 263, 267, 271, 273, 277, 279, 281, 285, 289, 293, 307, 309, 311 en 315
B16.75      Bogerd 16 t/m 21, 24, 26 t/m 30, Rondweg 116 t/m 122 (even nummers), 323, 331,
                 333, 335, 351, 357, 363, 365, 369, 371, 373, 377, 381, 383, 387, 391, 397, 401, 405,
                 407, 409, 421, 423, 427, 429, 439, 441, 443, 445, 451 t/m 459 (oneven nummers) en
                 463
B16.76      Nieuwe Vliet 3 t/m 13, Rondweg 124, 321, 325, 327, 329, 337 t/m 349 (oneven
                 nummers), 353, 355, 359, 361, 367, 375, 379, 385, 389, 393, 395, 399, 403, 411 t/m
                 419 (oneven nummers), 425, 431 t/m 437 (oneven nummers), 447, 449, 461 en 465
B16.79      Lijsterstraat 1 t/m 9 (oneven nummers), 68 t/m 134 (even nummers), Merelstraat 1
                 t/m 8, Putterstraat 1 t/m 11 (oneven nummers), Roodborstjesstraat 1 t/m 13 (oneven  
                 nummers), Vinkenstraat 1 t/m 10
B16.80      Fazantstraat 9 t/m 23 (oneven nummers), Patrijzenstraat 45 t/m 51 (oneven
                 nummers), Roerdompstraat 1 t/m 9, Zwaluwhof 21 t/m 35 (oneven nummers), 46 t/m
                56 (even nummers), 68 t/m 78 (even nummers), 82 t/m 88 (even nummers), 94 t/m 100
                (even nummers), 106 t/m 112 (even nummers)
B16.82     Kustvaart 1 t/m 16, Middenwetering 94 t/m 165, Sleepvaart 1 t/m 15
B16.81     Rondweg 2 t/m 16 (even nummers), Scheepvaart 1 t/m 24

Wel zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) voor de volgende percelen zijn er zienswijzen binnengekomen. Vrijwel alle zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het voorgenomen besluit. Dit betekent dat de (aansluitingen op de) voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve (aansluitingen op de) locatie(s) is/zijn geworden. In een enkel geval zijn de aansluitingen en/of voorzieningen en/of de locatie op basis van een zienswijze aangepast. Indieners van zienswijzen en bewoners van percelen waarvoor de (aansluiting op de) inzamellocatie is gewijzigd ten opzichte van de voorgenomen (aansluiting op de) locatie, ontvangen het definitieve besluit persoonlijk per post.

Locatie     Percelen

B16.03       IJsselaak 1 t/m 5, Rietaak 1 t/m 16, Schouw 1 t/m 25, Stevenaak 1 t/m 7, Tjalk 1 t/m 4
B16.29       Ambachtstraat 25 t/m 31 (oneven nummers), 33 t/m 37, 39 t/m 43 (oneven nummers),
                  Gaarderhof 1 t/m 21, 23 en 25, Parkzoom 21a t/m 23, 30 t/m 33
B16.31       Dokter W.M. Blomsingel 8b t/m 15d, 25 t/m 33, Heemraadhof 19 t/m 31,
                  Heemraadsingel 1 t/m 9, Poldermeesterhof 2 t/m 18 (even nummers), Schepenstraat
                  9b t/m 15d (oneven nummers)
B16.34       Burgemeester Aalberslaan 45 t/m 55 (oneven nummers), Fazantstraat 1 t/m 8,
                  Kwartelstraat 1 t/m 13 (oneven nummers), 14 t/m 22, 24 t/m 30 (even nummers),
                  Middenwetering 1 t/m 21, Patrijzenstraat 1 t/m 7 (oneven nummers), Zwaluwhof 1
                  t/m 13, 15, 17 t/m 20, 22, 24, 28 t/m 44 (even nummers), 58 t/m 66 (even nummers)
B16.43       Albert Schweitzerlaan 1, 3 t/m 7, 9 t/m 65 (oneven nummers), Boerhaavelaan 1 t/m
                 13, 15 t/m 25 (oneven nummers), Buys Ballotsingel 22 t/m 32, Raadhuisplein 7 t/m 25,
                 27, 29 t/m 41
B16.66      Beurs 1, 3 en 5, Boveneindselaan 7, 9, 26 t/m 64 (even nummers), Steenplaats 10 t/m
                 28 (even nummers), Zaagmolen 2, 4, 5, 7, 9, 11, Zandrak 1
B16.67      Trimbaan 1 t/m 42
B16.100    Burgemeester Aalberslaan 57 t/m 71, Fazantstraat 10 t/m 24 (even nummers), 15 t/m
                 32, Kwartelstraat 2 t/m 12, Meerkoetstraat 1 t/m 21 (oneven nummers)

Tevens liggen alle aanwijsbesluiten, inclusief tekeningen van de gekozen aansluitingen en locaties van de ondergrondse containers vanaf 10 augustus gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het raadhuis.

Beroep

Tegen het definitieve aanwijsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het concept besluit naar voren hebben gebracht.  Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van ter inzage legging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Ingebruikname ondergrondse containers

De ondergrondse containers zullen zo spoedig mogelijk in gebruik worden genomen door de    nieuwe / gewijzigde aansluitingen. Hierover worden de bewoners die als nieuwe/gewijzigde aansluiting worden beschouwd te zijner tijd apart per brief geïnformeerd. Een nieuwe / gewijzigde aansluiting krijgt dan tevens de beschikking over een afvalpas, waarmee de afgesloten aanbiedklep voor afval geopend kan worden.