Aanwijzen GFT-afvallocaties

Status: Beschikking
Startdatum: 10-08-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Op 20 april 2016 ontvingen alle inwoners van Krimpen aan den IJssel een brief met de voorgenomen locatie van bovengrondse afvalcontainer(s) voor GFT. Hierbij werd aangegeven van welke locatie het huishouden gebruik moet maken voor het aanbieden van huishoudelijk afval. Het aanwijsbesluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Overeenkomstig deze openbare uniforme voorbereidingsprocedure hebben belanghebbenden tot 6 weken na bekendmaking de tijd gehad hun zienswijze te geven. Inmiddels is de reactietermijn (6 weken) voor zienswijzen verstreken.

Geen zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) die voor de volgende percelen zijn er geen zienswijzen binnengekomen. Dit betekent dat de voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve locatie(s) is/zijn geworden.

Locatie     Percelen

GFT03        Buys Ballotsingel 6a t/m 20, Hoogstade 1 t/m 61, Nachtegaalstraat 1,
                  Raadshuisplein 26
GFT04        Burgemeester Aalberslaan 45 t/m 55 (oneven nummers), Fazantstraat 1 t/m
                  8, Kwartelstraat 1 t/m 13 (oneven nummers), 14 t/m 22, 24 t/m 30 (even
                  nummers), Middenwetering 1 t/m 21, Patrijzenstraat 1 t/m 7 (oneven
                  nummers), Zwaluwhof 1 t/m 13, 15, 17 t/m 20, 22, 24, 28 t/m 44 (even
                  nummers), 58 t/m 66 (even nummers)
GFT07        Bogerd 1 t/m 9, 39 t/m 58, Rondweg 18 t/m 32 (even nummers), 100 t/m
                 108 (even nummers), 171 t/m 179 (oneven nummers), 183 t/m 191 (oneven
                  nummers), 195, 199, 201, 205, 207, 209, 213, 217 t/m 225 (oneven
                  nummers), 131, 137, 245 t/m 251 (oneven nummers), 261, 265, 269, 275,
                  283, 287, 291, 295 t/m 305 (oneven nummers), 313, 317 en 319, Bogerd
                  10 t/m 15, 22, 23, 31 t/m 38, Rondweg 110, 112, 114, 169, 181, 185, 193,
                  197, 203, 211, 215, 227, 229, 233, 235, 241, 243, 253 t/m 259 (oneven
                  nummers), 263, 267, 271, 273, 277, 279, 281, 285, 289, 293, 307, 309, 311
                  en 315
GFT08        Binnenvaart  1, 2, 4 t/m 15, Middenwetering 22 t/m 93, Zeevaart 1 t/m 16
GFT09        Kustvaart 1 t/m 16, Middenwetering 94 t/m 165, Sleepvaart 1 t/m 15
GFT10        Lijnvaart 1 t/m 16, Middenwetering 166 t/m 237, Zeilvaart 1 t/m 15
GFT12        Dijkgraafstraat 1 t/m 18, 20 t/m 30 (even nummers), Heemraadhof 10 t/m 
                 18, 32 t/m 60, Ingelandstraat 1 t/m 8, 10 t/m 16 (even nummers),
                  Poldermeester hof 20 t/m 40 (even nummers)
GFT13        Lijsterstraat 2 t/m 66 (even nummers), Noorderstraat 62 t/m 78 (even
                  nummers)
GFT14        Lijsterstraat 1 t/m 9 (oneven nummers), 68 t/m 134 (even nummers),
                  Merelstraat 1 t/m 8, Putterstraat 1 t/m 11 (oneven nummers),
                  Roodborstjesstraat 1 t/m 13 (oneven nummers), Vinkenstraat 1 t/m 10
GFT22        Albert Schweitzerlaan 67 t/m 107 (oneven nummers), Boerhaavelaan 14 t/m
                  26 (even nummers), 27 t/m 49, 51 t/m 73 (oneven nummers), Buys
                  Ballotsingel 33 t/m 44, Dr. Thijsselaan 1 t/m 9, 11 t/m 19, Nieuwe Tiendweg
                  1 t/m 11 (oneven nummers)
GFT40        Dokter W.M. Blomsingel 55 t/m 57, Groenendaal 2 t/m 12 (even nummers), 
                  Groenplaats 1 t/m 8, 10 t/m 24 (even nummers), Plantage 1 t/m 41
GFT41        Trimbaan 1 t/m 42
GFT43        Boveneindselaan 2 t/m 24 (even nummers), Jan van Zutphenhof 5 t/m 15,
                  Zaagmolen 6 t/m 14 (even nummers), Zandrak 2 t/m 18, 20 t/m 64 (even
                  nummers), Hamhof 1 t/m 6, 8 t/m 24 (even nummers), Jan van Zutphenhof
                  1 t/m 4, Zaagmolen 16 t/m 56 (even nummers)
GFT52        Beurs 2,4 en 6, Bezaanzeil 1, 3, 5 en 7, Brede Akker 1 t/m 27 (oneven
                  nummers), IJsselaak 6 t/m 24, Schoverzeil 2 t/m 24 (even nummers),
                  Sprietzeil 1 t/m 15 (oneven nummers), Zaagmolen 13 t/m 35 (oneven
                  nummers), Zandrak 19 t/m 51 (oneven nummers) 68 t/m 82 (even nummers)
GFT53        Beurs 1, 3 en 5, Boveneindselaan 7, 9, 26 t/m 64 (even nummers),
                 Steenplaats 10 t/m 28 (even nummers), Zaagmolen 2, 4, 5, 7, 9, 11,
                 Zandrak 1
GFT54        Boveneindselaan 13 t/m 21 (oneven nummers), 66 t/m 100 (even
                  nummers), Steenplaats 1, 3, 5 t/m 9, 11 t/m 29 (oneven nummers), Witte
                  Brug 2 t/m 30 (even nummers)
GFT96        IJsselaak 1 t/m 5, Rietaak 1 t/m 16, Schouw 1 t/m 25, Stevenaak 1 t/m 7,
                  Tjalk 1 t/m 4
GFT98        Burgemeester Aalberslaan 62a t/m 76b (even nummers), Fuutstraat 1 t/m
                  10, Gruttostraat 1 t/m 12, Kievitstraat 1 en 3, Koekoekstraat 3 t/m 14
GFT99         Burgemeester Aalberslaan 80a t/m 94b, Fuutstraat 11 t/m 20,
                   Leeuwerikstraat 8, 10, 12 t/m 19, 21 en 23, Wulpstraat 14 t/m 24 (even
                   nummers)
GFT101       Dokter W.M. Blomsingel 8b t/m 15d, 25 t/m 33, Heemraadhof 19 t/m 31,
                   Heemraadsingel 1 t/m 9, Poldermeesterhof 2 t/m 18 (even nummers),
                   Schepenstraat 9b t/m 15d (oneven nummers)
GFT102       De Vroedschap 2, 4, 6 t/m 16, 18 t/m 72 (even nummers), Schepenstraat
                  1b t/m 7d, 12, 14, 16 t/m 19d, 21a t/m 31d, Schoutstraat 11 t/m 21
                   (oneven nummers), 30 t/m 38 (even nummers)
GFT110       Koningin Julianastraat 20 t/m 62 (even nummers), Kruisstraat 1 t/m 6,
                   Raadhuisplein 64 t/m 75

Wel zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) voor de volgende percelen zijn er zienswijzen binnengekomen. In een aantal gevallen hebben de zienswijzen niet geleid tot een aanpassing van het voorgenomen besluit. Dit betekent dat de voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve locatie(s) is/zijn geworden. In een aantal andere gevallen zijn de voorzieningen en/of de locatie op basis van een zienswijze aangepast. Indieners van zienswijzen en bewoners van percelen waarvoor de inzamellocatie is gewijzigd ten opzichte van de voorgenomen locatie, ontvangen het definitieve besluit persoonlijk per post.

Locatie     Percelen

GFT02        Kortlandstraat 68 t/m 72 (even nummers), 73 t/m 96, Prins Bernhardstraat
                 1 t/m 52 en 54, Raadhuisplein 123, 124, 126 t/m 128, Rotterdamseweg 71
                  t/m 79 (oneven nummers), Steenbakkersstraat 57 t/m 65, 67 t/m 73
                 (oneven nummers), 74 t/m 76, Weteringsingel 19, 21 en 23
GFT05        Fazantstraat 9 t/m 23 (oneven nummers), Patrijzenstraat 45 t/m 51 
                  (oneven nummers), Roerdompstraat 1 t/m 9, Zwaluwhof 21 t/m 35 (oneven
                  nummers), 46 t/m 56 (even nummers), 68 t/m 78 (even nummers), 82 t/m
                  88 (even nummers), 94 t/m 100 (even nummers), 106 t/m 112 (even
                  nummers)
GFT06        Bogerd 16 t/m 21, 24, 26 t/m 30, Rondweg 116 t/m 122 (even nummers),
                 323, 331, 333, 335, 351, 357, 363, 365, 369, 371, 373, 377, 381, 383, 387,
                 391, 397, 401, 405, 407, 409, 421, 423, 427, 429, 439, 441, 443, 445, 451
                 t/m 459 (oneven nummers) en 463, Nieuwe Vliet 3 t/m 13, Rondweg 124,
                 321, 325, 327, 329, 337 t/m 349 (oneven nummers), 353, 355, 359, 361,
                 367, 375, 379, 385, 389, 393, 395, 399, 403, 411 t/m 419 (oneven
                 nummers), 425, 431 t/m 437 (oneven nummers), 447, 449, 461 en 465
GFT11       Koopvaart 1 t/m 15, Middenwetering 238 t/m 309, Rondvaart 1 t/m 15
GFT15       Lijsterstraat 11 t/m 19 (oneven nummers), 136 t/m 188 (even nummers),
                 Merelstraat 9, 10, 11, 13 en 15, Mezenstraat 1, 3 en 5, Putterstraat 13 t/m
                 23 (oneven nummers), Vinkenstraat 11 t/m 14, 16, 18 en 20
GFT16       Kruisstraat 7 t/m 18, Noorderstraat 28a, Rotterdamseweg 31 t/m 69
                 (oneven nummers), Steenbakkersstraat 40 t/m 46 (even nummers), 47 t/m
                 50, 52 t/m 56
GFT21       Albert Schweitzerlaan 1, 3 t/m 7, 9 t/m 65 (oneven nummers), 
                 Boerhaavelaan 1 t/m 13, 15 t/m 25 (oneven nummers), Buys Ballotsingel 22
                 t/m 32, Raadhuisplein 7 t/m 25, 27, 29 t/m 41
GFT39       Arena 1 t/m 16, 18 t/m 32 (even nummers), Vijfkamp 47 t/m 77 (oneven
                 nummers)
GFT42       Omnium 1 t/m 53
GFT44       Plechtaak 1 t/m 19, Praam 1 t/m 29, Tjalk 5 t/m 11
GFT106     Brede Akker 2 t/m 32 (even nummers), Onderzijde 1 t/m 11 en 13, Tenge 2
                 t/m 28 (even nummers), Witte Brug 1 t/m 23 (oneven nummers), Zandrak 53
                 t/m 87 (oneven nummers), Zevenster 1 t/m 47 (oneven nummers)
GFT107     Concours 1 t/m 23 (oneven nummers), 24 t/m 50 (even nummers),  
                 Olympiade 5 t/m 19 (oneven nummers), 38 t/m 72 (even nummers)
GFT112      Boveneindselaan 1, 3 en 5, Marathon 7, Schuttersveld 26 t/m 31,
                 Sintelbaan 3, 4 en 5, 9 t/m 15, Sportsingel 14,15 en 16, Wielerbaan 2 t/m 
                 16, Wilhelminahoeve 1 t/m 10, 12 t/m 26 (even nummers)
GFT117     Ambachtstraat 25 t/m 31 (oneven nummers), 33 t/m 37, 39 t/m 43 (oneven
                 nummers), Gaarderhof 1 t/m 21, 23 en 25, Parkzoom 21a t/m 23, 30 t/m 33.

Tevens liggen alle aanwijsbesluiten, inclusief tekeningen van de gekozen locaties van de inzamelcontainers vanaf  10 augustus 2016 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het raadhuis.

Beroep

Tegen het definitieve aanwijsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het concept besluit naar voren hebben gebracht.  Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van ter inzage legging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Plaatsing en ingebruikname GFT- containers

De plaatsing van de ondergrondse containers waarop u bent aangewezen zal gecombineerd worden met de plaatsing van containers op andere locaties en kan dientengevolge nog enige tijd op zich laten wachten.  Na plaatsing zullen de containers zo spoedig mogelijk in gebruik worden genomen. Hierover wordt u te zijner tijd apart per brief geïnformeerd. U krijgt dan tevens de beschikking over een afvalpas, waarmee u de afgesloten aanbiedklep voor afval kunt openen.