Aanvraag vergunning Stad en Landschap 81

Status: Aanvraag
Startdatum: 14-09-2016
Einddatum: 28-09-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

- Stad en Landschap 81: het met 1,60 meter uitbouwen van de woning ter plaatse van het dakterras (datum ontvangst: 6 september 2016).