Aanvraag Wabo: WD Trading B.V.

Status: Beschikking
Startdatum: 25-02-2016
Einddatum: 07-04-2016
Locatie: 2921 LP 8

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 1 augustus 2014 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van: WD Trading B.V. voor de inrichting aan de Van der Giessenweg 8, 2921 LP Krimpen aan den IJssel.

Het betreft een inrichting voor het opslaan van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen en van gevaarlijke afvalstoffen (accu's en batterijen), het opslaan van 100 m3 afgedankte apparatuur, het opslaan van loodaccu's, het bewerken van wit-, bruin- en grijsgoed en het overslaan, scheiden en opbulken van afvalstoffen.
De aanvraag betreft een oprichtingsvergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 25 februari 2016 tot en met 7 april 2016 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (ma. t/m vrij. van 9.00-16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer H. Smit van de DCMR,
telefoon: 010 - 246 85 00.
Zaaknummer: 98458269,
DMS-nummer: 22100420.