Aanvraag Wabo: IHC Offshore Marine B.V.

Status: Beschikking
Startdatum: 25-02-2016
Einddatum: 07-04-2016
Locatie: 2921 LG 24

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 17 december 2014 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van IHC Offshore & Marine B.V. voor de inrichting aan de Schaardijk 24, 2921 LG Krimpen aan den IJssel. Het betreft een inrichting voor het bouwen van (zee)schepen..

De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting voor het onderdeel milieu. De veranderingen betreffen het verplaatsen van de pipingshop naar een nieuwbouw romneyloods en het proefdraaien van scheepsmotoren. Verder is de intensiteit van een aantal bedrijfsactiviteiten afgenomen. Tevens is het wijzigen en vervangen van de geldende geluidvoorschriften uit de onderliggende revisievergunning aangevraagd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 25 februari 2016 tot en met 7 april 2016 op de volgende plaatsen inzien:
- de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel;
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (ma. t/m vrij. van 9.00-16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na
   telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer P.C.E.M. Heyne van de DCMR,
telefoon: 010 - 246 86 61.
Zaaknummer: 98469026,
DMS-nummer: 22100450.